Strategi

Få overblikket, find fokus og gå sammen i den rigtige retning

En god strategi sikrer, at:

Alle i projektet arbejde ud fra samme formål, og ved hvilken retning de skal arbejde I.

At der bliver udviklet værdiskabende løsninger for alle aktører i projektet.

Projektet udfolder sig, så det giver mening for den målgruppe det henvender sig til.

Elementerne i en brugbar strategi

– bygger på et stabilt fundament

  • Fundamentet

    Fundamentet i projektet er formålet med det vi gør, og de værdier, der folder sig ud i hele projektet. Fra måden vi arbejder på til den værdi, projektet skaber for den enkelte, samfundet og den verden vi alle er en del af.

  • Kernen

    Hvem skaber vi værdi for, hvordan gør vi det – og hvorhenne?

  • Visionen

    Hvilken forandring ønsker vi at skabe med projektet?

Lad mig hjælpe dig med at lægge en strategi for dit projekt

– så du kommer godt fra start eller kommer tilbage på sporet.

Få konkrete værktøjer til at skabe overblik i din virksomheds kommunikation og markedsføring, tiltrække målgruppen og få dem til at købe.

Læs mere

Tag de rigtige valg, når I lægger virksomhedens strategi. På en strategi wokshop afdækker vi virksomheden formål og værdier, samt fnder virksomhedens vision

Læs mere

Et praktisk værktøj, der guider medarbejdere og samarbejdspartnere til produktudvikling, kommunikation og markedsføring, der skaber værdi for virksomheden

Læs mere
BettinaStrategi