Kreativ workshop

Gl. Rye Skole

Gl. Rye Skole havde brug for at få visualiseret deres fire værdiord, KREATIVITET, NATUR, FÆLLESSKAB og ANERKENDELSE.

Sammen med Karin Barasinski lavede jeg en tre-dages workshop, hvor samtlige 260 børn på skolen var involveret i projektet. Slutresultatet blev fire store plader, hvor børnene selv havde udtrykt de fire værdiord.

Projektet afspejlede både min og Karins passion for designtænkning sammen med børn. Ingen voksne satte én eneste streg på det færdige produkt.

Processen

 • Formål

  Via en kreativ proces, fik børnene på Gl. Rye Skole muligheden for at udtrykke Skolens fire værdiord. Vi ønskede at skabe et projekt, hvor børnene selv fandt frem til løsningen, indenfor de rammer vi satte for dem.

 • Stil & Tone

  Farver, materialer, udtryk

 • Afholdelse af workshop

  3 dage: To dage, hvor børnene øvede forskellige tegneteknikker og skitserede, en dag, hvor de udtrykte de fire ord på store træplader.

  Ingen voksne har sat en streg – det var børnene selv, der lavede alt.

BettinaWorkshop