Strategi

Læg en strategi for, hvordan du skaber nye kunderelationer og plejer dem, du allerede har

Bettina