Manualen

Skab sammenhæng i alt, I sender ud, så kunderne genkender jer og husker jer, når de vil købe.

Virksomhedens profil udfoldes på mange forskellige kanaler, både offline og online. Og ofte er det forskellige personer, der udfører forskellige typer opgaver. Hvis ikke der er styr på, hvordan virksomhedens udtrykker sig, så er det op til den enkelte at lave noget, som de synes er godt. Det kan det godt være isoleret set – men i sammenhængen fungerer et rodet udtryk ikke.

Målgruppen møder jer ofte flere gange forskellige steder, inden de bliver kunder, og derfor er det altafgørende, at de kan genkende jer, så de husker jer, når de vil købe.

 • Skaber sammenhæng

  i måden I møder målgruppen på (så I bliver genkendt og husket, når målgruppen vil købe)

 • Indeholder de værktøjer

  der er brug for, for at I kan opbygge en troværdig virksomhedsprofil.

 • Optimerer udbyttet af jeres markedsføring,

  fordi alle tiltag bygger på et stærkt fundament.

Processen

At skabe et sammenhængende udtryk for virksomheden handler ikke kun om at se godt ud. Det handler især om, at I udtrykker det, I står for på en måde, så den rigtige målgruppe forstår hvilken værdi I skaber for dem.

Uanset om I har brug for at få skabt en helt ny visuel identitet, eller om den I har trænger til at blive opdateret, så kan jeg hjælpe jer med at få styr på og skabe et sammenhængende udtryk.

 • Afklaringsmøde

  Hvad har I brug for, hvilke ressourcer har I, og hvornår skal vi være i mål?

 • Tilbud

  Tilbuddet beskriver leverancer, proces, pris og betalingsbetingelser.

 • Research og forventningsafstemning

  Vi bliver enige om retningen i virksomhedens visuelle udtryk.

 • Udformning

  Virksomheden visuelle udtryk udformes.

 • Overlevering

  I får den aftalte leverance, og jeg hjælper jer i gang med at bruge manualen i praksis.

 • Rådgivning

  For at sikre, at manualen giver bedst mulig værdi i praksis, kan I tilknytte mig som rådgiver på et niveau, der passer til jeres behov.

Leverance

I får en manual, der gør det praktisk muligt for den enkelte medarbejder eller samarbejdspartner at skabe et sammenhængende udtryk for virksomheden. Med manualen følger de filer, I har brug for, for at udfolde virksomhedens profil på alle kanaler.

Vi tager udgangspunkt I, hvor jeres virksomhed er, så vi udvikler nyt, hvor det giver mening, og opdaterer der, hvor der er brug for det..

Et stærkt og sammenhængende udtryk består af:

 • Logo

 • Fonte

 • Farver

 • Grafiske elementer

 • Billeder

 • Eksempler

  Sådan bruger I alle elementerne i praksis.

Få et sammenhængende og værdiskabende udtryk

Kontakt mig, så finder vi sammen ud af, hvordan jeg laver en manual til din virksomhed, så medarbejdere og samarbejdspartnere i fællesskab opbygger en troværdig virksomhedsprofil.

Første møde er altid gratis.

Med venlig hilsen
Bettina Skindstad

BettinaManualen